KeresőKiemelt partnerek

 

Felhívás

Hirdetésszervezőt keresünk, jutalé­kos rendszerben, magas jutalék­kal.
Jelentkezés szakmai önéletrajzzal.
2024. júl. 13. (szo) – Jenő
Életmód

Weixl-Várhegyi László:

Védekezzünk az elektroszmog ellen (1.)

Védekeznünk kell minden olyan hatással szemben, amelyhez az evolúció során nem szoktunk hozzá. Ilyen az elektroszmog, amelynek összetevői az elektromos vezetékek, háztartási eszkö­zök, számítógép, monitor, mobiltelefon, mikrohullámok, URH-, tv- és rádióadók sugárzásai.

Beleszülettünk a környezetünkbe, így abban kell élnünk, de asszimilálódásunk megkönnyítése érdekében védekeznünk kell minden olyan dologgal szemben, amelyhez az évezredek során nem szokott hozzá a szervezetünk. A természet, a fizika, a biológia, a kémia stb. törvényei ugyanazok voltak egymillió-, ezer-, száz- és tíz évvel ezelőtt, mint ma, s ugyanazok lesznek, tíz-, száz-, ezer- és egymillió év múlva is.

Az élő szervezetek, minél bonyolultabbak, annál nehezebben tudnak alkalmazkodni, sokkal több generációnak kell leszületni, mint az egysejtűek vagy a mikroorganizmusok esetében. Egy egyszerű élőlény esetében naponta több nemzedékváltás történik, s így is hosszú éveknek kell eltelni, mire asszimilálódik vagy rezisztens lesz a faját ért környezeti hatásokra. Pl. a tbc kórokozójának 70 év kellett ahhoz, hogy rezisztens legyen mindenféle antibiotikummal szemben. Az embernél ennyi nemzedékváltáshoz több millió év kell!

Hogyan hat a sugárzás 30-40 milliárd idegsejtünkre?

A biológiából közismert, hogy minden egyes sejtünknek, legyen az bármelyik szervünkben, vagy testünk bármelyik részén helyezkedik el, van saját milliomod voltokban mérhető bioárama. Azt hiszem, arról senkit nem kell meggyőzni, hogy mennyire zavarja a bioáram-rendszerünket, ha valamilyen mágneses vagy elektromos sugárzás éri sejtjeinket, szerveinket.

Egy kis biológia azoknak, akik úgy gondolják, hogy nekik nem árt az elektroszmog: Az emberi testben 30-40 milliárd idegsejt van. Ezeknek a kétharmada (kereken 25 milliárd) egyedül az agyban található. Minden emberi idegsejt kb. 25 ezer másik idegsejttel van közvetlen kapcsolatban. Hihetetlen nagy teljesítményre képes egy ilyen sejt, egyetlen másodperc alatt 10 milliárd (!) információs jelet lépes feldolgozni! Sebessége azonban még így is alacsonyabb, mint az elektromos áramé. Átlagosan egy gyorsabb autó sebességének felel meg. Az érzékelő idegekben, például a bőrben, a sebessége másodpercenként 15-40 méter közötti, ami km/óra sebességre átszámítva, 54-144 km/h sebességnek felel meg. A mozgató idegek (izomzat) ingerületei másodpercenként 50-120 méter sebességgel mozognak (180-432 km/óra).

Az idegrendszer szabályozza minden szervünk működését, és azok teljesítményét összehangolt rendszerbe szervezi. Az emberi szervezetnek ez az „internet-hálózata” kis és nagy szállító szövetekből áll, melynek hossza együttesen egymillió (!) kilométer. A California Institute of Technology (Caltech) évekkel ezelőtt mágneses kristályokat fedezett fel az agyban. Ez igazolja prof. dr. Kirschvink kutatásait, aki erről Antennák az agyban címmel értekezést is írt. Hasonló felfedezést tett prof. dr. Varga András, a Heilderbergi Orvostudományi Egyetem tanára, aki az orvosi diplomája mellett elektromérnök doktorátust is szerzett. Varga professzor két könyvet is kiadott kutatási eredményeiről (a Grundzüge ELEKTRO-BIO-KLIMATOLOGIE – Mit besonderer Berücksichtigung der UMWELHYGIENE és a GRUNDLAGE DES ELEKTROSMOGS IN BILDERN – Messung, Berechnung, biologische Auswertung című művekről van szó).

Nem csak a hőhatás számít

Varga professzor leírta, hogy a hivatalos szervek csak a termikus hatást vizsgálják, amely csak egy szelete az elektromos hatásoknak. A kutatások eredménye, hogy az agy legtöbb régiója grammonként 5 millió mágneses kristályt tartalmaz, de a fontos agymembránok legalább 100 milliót (!) Ezek az emberi agyban található magnetitek egymilliószor erősebben reagálnak a külső mágneses és elektromos mezőkre, mint bármely más biológiai anyag! Ez a felfedezés új diagnosztikai eljárást is létrehozott, a mágneses rezonancia vizsgálatot (MRI).

Egy stockholmi kutatócsoport 25 éven keresztül kísért figyelemmel olyan gyermekeket és felnőtteket, akik kis-, közepes és nagyfeszültségű légvezetékek mellett éltek. Az itt élők az egyéb csoportokhoz hasonlítva jóval nagyobb arányban betegedtek meg leukémiában vagy más daganatos betegségekben. A svéd kutatók egyértelműen leszögezték, hogy nemcsak a légvezetékek, hanem minden elektromos falvezeték, minden elektromos vezeték, így az elektromos háztartási eszközök (hűtőszekrény, porszívó, mosógép, televízió, villanytűzhely, villanyborotva, számítógép, nyomtató stb.) vezetékei is veszélyeztetik egészségünket ? ugyanúgy, mint a rádiótelefonok, dect-telefonok, mikrohullámok, radar-hullámok, URH-adók, tv-adók, rádióadók, mobiltornyok, szatellitek stb. sugárzásai is.

Az elektromos készülékek kikapcsolt állapotban is sugároznak

Az elektromos készülékek nemcsak készenléti üzemmódban, hanem kikapcsolt állapotban is árammezőket hoznak létre. Korábban a fali vezetékeket ezért árnyékolták fémcsövekkel (Bergman-cső), mert így nemcsak az elektromos, hanem a mágneses teret is leárnyékolták. Ma a fali vezetékek, a vezetékcsatornákban futó vezetékek nincsenek leárnyékolva! Nem kerülne sokkal többe, ha a fali vezetékek s az elektromos eszközökhöz vezető vezetékek földelt, árnyékolt vezetékek lennének! Még üzletnek sem lenne rossz az ilyen árnyékolt vezetékek gyártása.

Az elektromos, mobil-, távközlési stb. szolgáltatók, a radarok üzemeltetői eddig tagadták az egészségkárosító hatásokat, azzal érvelve, hogy az emberi szervezetnek nincsenek antennái az elektromos és mágneses sugárzások „vételére”. Az MRI- és a biorezonanciás vizsgálatok diagnosztikai csatasorba állításával megdőltek ezek a kifogások! Az USA-ban egy rákkutatással kapcsolatos vizsgálatsorozat keretében több mint 2000 leukémiás beteget figyeltek meg, s az adatokat számítógéppel feldolgozták. A kutatókat is meglepte, hogy a leukémiások 91%- a (!) elektromos és mágneses mezőben élt, aludt vagy dolgozott. Erről Otto Georg írt tanulmányt a Berkeley Egyetem információs lapjában. A gyermekek esetében még magasabb volt ez az arány, mivel azok a felnőtteknél is veszélyeztetettebbek, a lényegesen magasabb energiafelhasználásuk és intenzívebb anyagcseréjük miatt.

Segíthetne a földelés és az árnyékolás

Nem értem, hogy ezen információk birtokában az intenzív osztályokon és a kórtermekben miért nem földelt és árnyékolt vezetékekben vezetik az áramot a világításhoz és az egészségügyi elektromos berendezésekhez! Az állategészségügyben is megállapították, hogy a nagyüzemi tartásban nevelt szárnyasok a tojásból való kibújástól számított 42 napig, a levágási súlyuk eléréséig valamennyien leukémiások lesznek, legyen az csirke vagy pulyka. Ezen állatoknak folyamatosan, mesterségesen szabályozzák, „adagolják” a fényt, és 3 nap alatt 4 napot élnek. A világításhoz és az etetőautomatákhoz árnyékolatlan vezetékekben folyik az áram! Így a szárnyasok teljes életüket elektromos és mágneses térben töltik, amelyhez nem szokott hozzá a szervezetük.

A kozmoszból folyamatosan kapunk különféle sugárzásokat, és itt vannak a földsugárzások meg a Föld természetes mágneses sugárzása is. Az állandó sugárzásokhoz az élővilág hozzászokott az évmilliók során, míg például a földsugárzások bizonyos fajtái, ha túl sokat tartózkodunk bennük, megbetegíthetnek, ha gyenge az immunrendszerünk.

A természet törvényei mindig egyformán működtek, működnek és fognak működni. Ehhez kell tartanunk magunkat. Zivataros időszakokban egyes emberek nehezen viselik el a természetes elektromos tereket is, mivel azok nagyságrendekkel térnek el a megszokottól. A Földön minden pillanatban legalább 60-70 helyen van zivatar, vihar, így a légkör és a talaj potenciálkülönbségei kiegyenlítődnek. Egy-egy villámlásban óriási energiák vannak, amelyek veszélyeztetik az élőlényeket, mert hiába természetes jelenség, a nagyságrendjéhez nem szoktak hozzá. Egyébként ha csak néhány napra szünetelne bolygónkon az effajta potenciálkiegyenlítődés, akkor megszűnne minden élet a Földön!

Sok érzékeny ember szervezete, sejtjei már előre jelzik az időjárás megváltozását, mivel a különböző erőterek ilyenkor is eltérnek a megszokottól. Ez is bizonyítja az agyban a magnetit kristályok meglétét, de addig nem hittek a létezésükben, amíg a kutatók meg nem találták őket. Ez sok dolgot megmagyaráz; azt is, miért veszélyes számunkra az elektroszmog. Nem igaz tehát az, hogy a különféle sugárzások nincsenek hatással ránk.

Vannak még az úgynevezett tranziens sugárzások is. Erre példa, amikor fémek, levegővel súrlódó tárgyak elektromosan feltöltődnek. Egy ilyen feltöltődött térben akár ájulással vagy halállal járó élettani hatások is keletkezhetnek. Ezért vannak a villámhárítók vagy az elektrosztatikusságot levezető, elvezető szerkezetek a repülőgépeken, az üzemanyag-szállító autókon. Ezért vannak földelve a gázkészülékek, a gázvezetékek. Ezen az elven működnek a rádióvevők, antennák stb.

Még a függönykarnis sínje is veszélyes lehet

Tehát a földeletlen fémszerkezetek környéke (még akár egy függönykarnis fémből készült tartósínje is) veszélyes az egészségünk szempontjából. Ezek a terek kölcsönhatásba kerülnek a sejtjeink felszínével, és változásokat indítanak el a sejtek belsejében. A biológiából ismert tény, hogy a sejt felszíne foszfolipidek kettős rétegéből áll. Ebben a szappanbuborékhoz hasonló vékony, kettős rétegben különböző nagyságú komplex molekulák úsznak, és úgy hatnak, mint receptorok, hogy elősegítsék a kommunikációt a sejt és a környezete között, csatornaként szolgáljanak, melyen keresztül különféle anyagok juthatnak be a sejtbe, illetve kerülhetnek ki belőle.

A Department of Engineering and Public Policy Carnegie Mellon University (Pittsburg, PA 15213) vizsgálatai egyértelműen igazolták, hogy még a gyenge erőterek is hatnak vagy a sejt felszínére, vagy a felszínének valamelyik receptorára, vagy a sejt magnetit kristályaira, és a sejt működésében változást okoznak. Az erőterek nagyon kis energiát tartalmaznak. A sejtfelszín vagy a receptorai úgy működnek, mint erősítők, és jeleket küldenek a sejt belsejébe, melyek módosítják a biokémiai folyamatokat. Például megváltoztatják a hormonok, enzimek és fehérjék előállítási sebességét vagy akár a fehérjék forgási irányát is. Ezek a sejtalkotók, vegyületek szerepet játszanak a sejt működésében és a jelek küldésében más sejteknek és testszöveteknek.

Mint már említettem, az idegsejtek különösen érzékenyek, és minden ilyen sejt 25 ezer másik sejttel áll közvetlen kapcsolatban. A laboratóriumi vizsgálatok során változásokat találtak a genetikai anyag, a DNS (dezoxi-ribonukleinsav) képződésében és a genetikai hibák keletkezésében. Mikor az RNS-ek (ribonukleinsav) „mintát vesznek” a DNS-ekről; változások mennek végbe a sejten belüli és kívüli kalciummennyiségekben (gondoljunk csak bele: világszerte növekszik a csontritkulás az elektrifikálódás növekedésével), a sejtek növekedési és osztódási sebességében (ugyancsak meggondolkodtató, hogy a rákos megbetegedések száma ugyancsak növekszik, különösen a fejlődésben lévő gyermekeknél).

Negatív változásokat okoz továbbá az elektroszmog a neurotranszmitterek idegsejtek felé történő jeltovábbítási működésében, vagy a napi biológiai ciklusok szabályozásában, a pulzusszám és a reakcióidő változásában. Sajnos az elektroszmogról csak a hő- (vagyis termikus) hatások tekintetében nyilatkoztak a szolgáltatók, ugyanakkor elhallgatták vagy nem ismerték az atermikus hatásokban végbemenő negatív változásokat, amelyeket prof. dr. Varga András könyveiben is publikált.

Hogyan változik a bennünk lévő víz szerkezete?

Dr. Masaru Emoto kísérleteivel igazolta, hogy az elektromos terek megváltoztatják a bennünk lévő víz szerkezetét. Fotókkal igazolta, hogy a szép, rendezett kristályszerkezetű vízszerkezet az elektromos terek és a sugárzások hatására teljesen amorf, azaz rendezetlen szerkezetűvé válik. A fotók megtekinthetők a szerző A víz igaz hatalma és A víz üzenete című, magyarul is megjelent könyveiben.

Amikor tehát valaki a testének bármely részével valamilyen sugárzónában tartózkodik, akkor is károsodás éri. Ha például az ágytól egy méterre a falban elektromos vezeték van, amely áram alatt van, akkor az illető vérének több mint 90%-os víztartalmú szerkezete megváltozik, ugyanis a keringésnek köszönhetően egy adott vérlemezke 5 perc alatt bejárja a test minden részét. Így testének, vérének minden víz-része találkozik az elektroszmoggal, az egész test vízstruktúrája amorffá válik, ami már betegségek előidézője lehet. Ez függ a hatás időtartamától, az immunrendszer erősségétől, a kortól, a szervezet C-vitamin-szintjétől, egyéb hatásoktól (pl. elektroszmog, mobilszmog, elektromágneses térerő, földsugárzás, képernyősugárzás stb. egyenkénti vagy együttes hatásai).

Most ismét fizikával foglalkozzunk! Mi az elektroszmog? Az elektroszmog a körülöttünk lévő, mesterséges eredetű sugárzások gyűjtőneve. A sugárzások fajtájától függően lehet mobilszmog, radarszmog, szatellitszmog, s jön a digitális szmog stb. Azt már az elemi iskolákban tanítják, hogy ha az elektromos vezetékekben áram van, akkor a vezető körül elektromos térerő is van. Az elektromos térerő azt az erőt jelenti, melyet az elektromos töltések más töltésekre fejtenek ki egy bizonyos távolságról. Az azonos töltések taszítják egymást (mondjuk, két pozitív), az ellenkező töltések (egy pozitív, egy negatív) pedig vonzzák egymást. Ezeket a taszító és vonzó erőket az elektromos térerő közvetíti az egyik töltéstől a másikig. Amikor a töltések mozognak, más erők is fellépnek közöttük. Ezeket a másfajta erőket mágneses térerő közvetíti a töltések között. A mágneses térerősség képviseli azt az erőt, melyet egy mozgó töltés fejt ki egy másik mozgó töltésre.

Miért fontos, hogy alváskor északnak legyen a fejünk?

A töltések egy csoportját, melyben mindannyian nagyjából egy irányban mozognak, elektromos áramnak hívják. Minden áram létrehoz mágneses teret. A mágneses térerősség zárt, folytonos hurkot képez az áram, a vezető körül. A természetben, a Föld belsejében mozgó töltések árama mágneses térerőt gerjeszt az északi és a déli pólus között. A fejünkben lévő több milliárd mágneses kristály ezt érzékeli. Ha nyugalmi állapotban vagyunk, és a fejünk nincs északnak, akkor a Föld mágneses tere folyamatosan frusztrálja testünk mágneses terét. Ezért fontos alváskor, hogy a fejünk északnak legyen, mert így testünk mágneses tere párhuzamos a Földével. Nagyon fontos, hogy alváskor az elektromos vezetékek mágneses vagy elektromos tere se frusztrálja a vegetatív rendszerünket. Ez két méter távolságot jelent minden készüléktől, fali vezetékektől, kivéve, ha azok földeltek és árnyékoltak, mert akkor közelebb is lehetnek. Nagyon fontos, hogy ingerszegény környezetben aludjuk, mert csak így tudunk alváskor megfelelően regenerálódni, és így tudjuk megfelelően kipihenni magunkat.

Az 1800-as évek végén jelentek meg a nagyvárosokban az elektromos hálózatok. Magyarországon igazából az 1950-es évek elejétől indult be a nagyfokú villamosítás. Ma már szinte minden tanyán is van elektromos áram, ha másképpen nem, hát saját generátorral vagy alternatív áramtermeléssel (nap-, szélenergia stb.). Az elektromos áram okozta, fentiekben leírt biológiai elváltozások következtében a betegség- és mortalitási (halálozási) mutatók ezen időponttoktól kezdve jelentősen növekedtek, holott közben egyre jobban fejlődött az orvostudomány, a sebészet, a diagnosztika, s egyre több gyógyszer került forgalomba.

Az URH- és az FM-adók hatása

Senki nem gondolta akkor, hogy ezért a civilizációs ártalmakon belül jórészt az elektromosság okolható. De ez csak egyike a sokféle ártalomnak. A rádiózás megjelenésével megjelentek az éterben azok a rádióhullámok, amelyekhez az évmilliók során szintén nem szokott hozzá az immunrendszer. Magyarországon 1925-ben indult be a rádiózás, de akkor még kis teljesítményű adók voltak és csak néhány csatorna üzemelt AM (amplitudómodulált) sávokon. A hosszú-, közép- és rövidhullámok, mivel követik a Föld görbületét, kis adóteljesítménnyel sugározva is elértek a földfelszín minden részébe.

A Föld görbületét nem követő URH adóknál nagyobb teljesítmény kell, vagy pedig sűrűbben és magasabbra kell telepíteni az adótornyokat. Az 1960-as, de különösen a 70-es évektől kezdve megjelentek az FM (frekvenciamodulált) sávú URH rádióadók, és számuk napjainkban is egyre gyarapszik Ez újabb teher az emberi szervezetre s az élővilágra is. Aztán itt vannak az URH rádiórendszerek. A rendőrség, a Volán, a mentők, a tűzoltók, a MÁV, a posta stb. Mindnek külön rendszere, külön frekvenciája és külön tornyai vannak. Az ország bármely részén használhatók ezek a rádiók, mert minden területen erős térerejük van. Ezekhez sem tudott hozzászokni a szervezetünk. Nagyjából a 60-as évektől vannak a szmogrendszerben.

1945-től jelenik meg a radarsugárzás az éterben. 1961-től, a hidegháború kezdetétől nagyfokú radarhálózat-fejlesztés indult meg katonai téren, de a polgári repülés fejlődésével annak radarrendszerét is egyre nagyobb területekre kihatóan építették ki. A 70-es évektől már műholdas radarrendszereket is telepítettek, s ezek száma egyre növekszik. A radarsugárzások között van mindenféle hullámtartomány (méteres, decimális stb.). Az emberi szervezetre nézve ez is újabb terhet jelent, amelyre az immunrendszerünk nincs felkészülve.

Lokátorkezelőnek lenni nem életbiztosítás...

Jómagam 1970-72-ben sorkatonaként (radar) lokátor főkezelőként szolgáltam. Nem hitték el a bajtársaim, hogy a radarsugárzást kilométerekről megéreztem, s csak úgy éreztem jól magam a lokátor kabinban, ha szolgálatban faltam az akkor 100 mg-os C-vitamin tablettákat. Ebben az időben sorra vesztettem el a fogaimat, mert kilazultak a fogágyban az adó sugárzása miatt, s az nemcsak nálam okozott ilyen problémákat. Ezt fogászati kezelőlappal is tudom igazolni. Sajnos sok akkori bajtársam közül ma már több nincs az élők sorában, amihez köze lehet a radarsugárzásnak is. Különösen érzékenyen érintette a sugárzás az őrtoronyban lévő katonákat, mivel egyrészt az adó közelsége miatt nagyobb sugárdózist kaptak, másrészt minél magasabban van valaki a föld felszínétől, annál több radarsugárzást kap a szervezete. Több őrszakaszos katona bajtársam már a 40-es éveinek elején elhunyt különféle rákbetegségekben. Jómagam most 60 éves vagyok, de ha 41 évesen nem váltok át az egészséges életmódra és az ortomolekuláris terápiára (napi 18 000 mg C-vitamint viszek be a szervezetembe), akkor már valószínűleg én sem élnék. És persze nem véletlen a lakosság nagyfokú tiltakozása a nagyteljesítményű polgári és katonai radarállomások telepítése ellen napjainkban.

A televízióadások Magyarországon 50 évvel ezelőtt kezdődtek. A 70-es években már több programot is lehetett venni, és az egész ország be volt sugározva, le volt fedve, sőt egyre szaporodtak a külföldi tv adók felénk irányuló sugárzásai. A tv-adók körzetében olyan nagy térerő van, amely komoly egészségkárosító hatást gyakorol a környékre. Az adótornyoknál szolgálatot teljesítő polgári fegyveres őrök között sokat betegség miatt leszázalékoltak.

Sejtjeink persze az igen gyenge jelekre is érzékenyek, ha azokhoz nincs hozzászokva az immunrendszer. A katódsugaras tv-képernyőknek, a számítógép- és egyéb monitoroknak a képernyősugárzása is súlyosan veszélyezteti az egészségünket, még akkor is, ha a készülékek ki vannak kapcsolva. Az OTP volt az első cég, aki a sok betegség előidézése miatt lecserélte a monitorjait LCD-s monitorokra.

A digitális tv – újabb csapás az immunrendszerünkre

Még nem tudni, hogy a digitális (pulzusmodulált) televíziózás bevezetése milyen káros egészségügyi hatással lesz az élővilágra s az emberekre. Eddig számos publikáció és modell azt bizonyítja, hogy a modulált sugárzások 500 Hz alatt sokkal nagyobb biológiai hatással járnak, mint a folyamatos sugárzások! Szegény immunrendszerünkre újabb csapás vár... Vajon meddig leszünk képesek még elviselni ezt a sugárözönt, ami a II világháború idejéhez képest napjainkban több mint ezerszeres?!

A méhek a szintén pulzus modulált (digitális) GSM telefonok miatt megzavarodnak a tájékozódó képességüket illetően, és nem találnak vissza a kaptárba, elpusztulnak. Az elmúlt 20 évben a világ méhállományának 60%-a (!) már elpusztult e hatások miatt, ennek ellenére egyre terjed a GSM (mobil) telefonálás és a digitális televíziózás. Albert Einstein egyszer azt mondta, hogy ha a méhek kipusztulnak a Földről, akkor az emberiségnek még van 4 éve! Korábban már volt egy, a jelenleginél fejlettebb civilizáció a Földön. Ennek számos bizonyítéka van, csak a profitérdekek miatt nem kap kellő publicitást. Nagyon úgy néz ki, hogy ha nem teszünk semmit a fenntartható fejlődés visszafogására és ártalmatlanítására, akkor a mi napjaink is meg vannak számlálva.

Miért hullnak le a tűlevelek?

1980-85 között kezdték fellőni a szatelliteket, azaz a geostacionárius műholdakat, melyek mindig a Föld ugyanazon pontja felett tartózkodnak. Ma Magyarország ege felett 29 (!) ilyen űrobjektum van. Ha egy 60 cm átmérőjű parabolaantenna annyi információt tud összegyűjteni, hogy ez akár 50 tv-csatornát is jelenthet, akkor el lehet képzelni, mekkora sugárözön árad felőlük, és mennyit tud ebből felfogni egy átlagos emberi test! Ha egy laptopba vagy notebookba beteszünk egy plasztik kártyát, akkor tudjuk fogni a világhálót, annak összes információjával együtt, ami nem kevés adat, és mindez a szabad ég alatt is özönlik ránk. Ezekkel a műholdakkal oldják meg a földrészek közötti közvetítéseket, ellátják oda-vissza információkkal a totó-lottó és a bankjegy automatákat. A kiváló műszaki megoldások mellett nem vizsgálták meg teljes körűen mindennek az élővilágra gyakorolt hatásait.

Talán nem is a légszennyezés felelős a fenyőerdők riasztó gyérüléséért. A szatelliteknek (Intelsat V) 2,1 cm-es hullámhosszúsága van, sőt egyes radarsugárzók is ehhez közeli frekvenciákon működnek (!), és sok fenyőféle tűlevelének hossza is hasonló. A szatellit okozta rezonanciára a tűhegyes fenyőlevelek rezonátorként működnek, és leválnak az őket tartó ágról. Ezért lombtalanodnak le az egyébként nem lombhullató fenyőfák!

Csoda-e, hogy egyre több ember panaszkodik fülzúgásra, fejfájásra, fáradtságra, alvászavarokra stb. ezek miatt a sugárzások miatt? Magyarországon 1992-ben kezdtek megjelenni a mobilszolgáltatók, a mobiltornyok és a mobiltelefonok. Ma, 15 év elteltével a mobiltelefonok száma elérte a lakosság létszámát! A mobilsugárzás is modulált sugárzás, ami sokkal veszélyesebb, mint a nem modulált.

A cikk folytatásában a mobiltelefonok és a számítógépek egészségkárosító hatásairól, azok bizonyítékairól, valamint a védekezés lehetőségeiről olvashatnak.

Weixl-Várhegyi László
mérnök, radiesztéta, bioenergetikus,
fitoterapeuta, életmód- és táplálkozási tanácsadó és terapeuta,
a Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Tudományos Egyesületének tagja
Életmód-tanácsadás

(Folytatjuk)

Kapcsolódó cikkek:
A szerző egyéb cikkei:
Hozzászólás a cikkhez

A cikkhez csak regisztrált és bejelentkezett látogatók szólhatnak hozzá!

Regisztrációhoz kattintson ide!

Hozzászólások
#2 Bánkuti Judit 2007-05-22 07:49:54
 
Ezeket a cikkeket összegyűjtve kéne kiadni és propagálni (ha még nincs). Nagyon hasznosak, de sajnos ilyen formában csak azok jutnak hozzá, akiknek van net, illetve nincs letiltva a honlap megnyitása.
További jó egészséget kívánok a szerzőnek.
#1 cerceruska 2007-05-15 09:04:00
 
Ehhez nem hozzászólni: GRATULÁLNI LEHET!
Szeretettel cerceruska

Natúrsziget címkefelhő

Teljes címkefelhő | Mire jó ez?
old.natursziget.com