KeresőKiemelt partnerek

 

Felhívás

Hirdetésszervezőt keresünk, jutalé­kos rendszerben, magas jutalék­kal.
Jelentkezés szakmai önéletrajzzal.
2024. máj. 28. (ke) – Emil,Csanád
Egész-ség

Frank Zsófia:

A taoizmustól az 5 elemig (1.)

Az öt elemről szóló tanítás alapja az ősi kínai, taoista filozófia. A taoizmus az i.e. 604-ben, Honanban született bölcs, Lao Ce: Tao Te King c. könyve alapján jött létre. Maga a cím, a Tao Te King alig lefordítható, mert mind a három címet alkotó szó fogalmakból épült fel. A Tao szónak is több jelentése és magyarázata ismeretes. Többek között: út, az ég útja, törvény, alap, alapelv, szó, szellem, értelem, lét és élet. A Te szó leginkább erénynek fordítható, de erőt, hatalmat is jelent. A King klasszikus könyvet jelent, így a Tao Te King fordítható A legfőbb lényről és az erényről szóló könyvnek. Cikksorozatunk első részében a kezdetekről, a kialakulásról szólunk.

A taoizmus – az Egy, egyensúly, tökéletes harmónia
A taoizmusról nem nagyon lehet beszélni az értelem és az intellektus nyelvén, mert a Tao fogalma ezekkel a képességekkel megragadhatatlan. A kezdettelen, ég és föld előtti, önmagában nyugvó, örök, végtelen és tökéletes egység a személyiség számára átélhető, megtapasztalható, de az értelem számára nem felfogható, hiszen az értelem elkülönít, megkülönböztet, hasonlít, vagyis leginkább ellentétpárokban képes mindent megragadni. A Taoról beszéljen inkább néhány idézet a Tao Te Kingből:

A mindent teremtő erő a Taoból és általa lett.1
A Tao láthatatlan és felfoghatatlanul hat a lényekre.
Láthatatlan és felfoghatatlan,
minden forma benne van.
Meg nem érthető és felfoghatatlan.
Minden dolog benne van.
Mélységes és titokzatos,
benne van a lét magva.

A Tao útja az örök körforgás.
A Tao megnyilatkozási módja a megnyugvás.
Minden lény a létből keletkezett.
A lét az Ős-Tao-ból.

A Tao titokzatos és névtelen.
Csak ő képes áldani, és tökéletessé tenni.

Ha az ember az érzéki világ ösztöneitől elzárja magát,
nyugodt lehet, ha a halál közeleg.
De aki a földi örömöket keresi,
annak nincs szabadulása, ha földi létét befejezte.
Megvilágosodott, aki a láthatatlan Taot látja.

Látható, hogy az egység, az egyensúly eredendően szellemi fogalmak. Elérésük a fizikai világban csak az ember hármas természetének, testi-lelki-szellemi felépítésének megismerése és a szellemi rész tudatos művelése árán jöhet létre.

Jin-Jang – a Kettősség, ellentétpárok
A Tao Te King leírja a keletkezések láncolatát is, amely majd az öt elemhez vezet el bennünket. Először ismerkedjünk meg azzal a két alapelvvel, ami az egységből jött létre, és ami minden létesült dolog őseredete. Ezek a Jin és a Jang, a domb árnyékos és napos oldala, az ellentétpárok és a kettősség megjelenése.

A Taoból lett az egység.2
Egyből lett a kettő.
Kettőből lett a három.
A háromság hozta létre a teremtményeket.
A teremtmények a Jin és Jang őselemből lettek.
Mindkettőt az életlehelet köti össze.

A Jin-Jang klasszikus ábrázolása az eredeti egység és tökéletesség, a kör kettéosztottságán alapszik, azonban, mint az ábra mutatja, a két alapelv együtt, örök mozgásban, egymásba alakulásban van, és mindkettő hordozza önmagában a másik csíráját. Az ellentétek egyensúlyra törekszenek, a körből, az egységből nincs kilépés. A két alapelv egymás nélkül, tisztán nem létezik, nem válhat szét, ha ez megtörténik, az egyenlő a halállal.

A Jin minden olyan fogalom megtestesítője, ami a passzivitással és a sötéttel analóg, ami a Holdat, az éjszakát, a hideget, a nedveset, a telet, a nyugalmat (lazítás), az anyagot, a nőit, a táplálót, az anyaföldet, az érzékelést-érzést jelenti, valamint mindazt, ami valami bal oldalán, vagy alul és belül van. A Jang mindezek ellentétpárja, az aktivitás, a világos, a Nap, a nappal, a meleg, a száraz, a nyár, a mozgás, az energia, a férfi, a védelmező, az ég, a gondolkodás-tudatosítás és minden jobb oldalon, fölül és kívül levő. A Jin és a Jang egyben az univerzumot, azaz az egyetemes energiamezőt felépítő és az abban megtalálható kétféle energia kifejeződése is.

Látható, hogy mindkét alapelv mindhárom síkon, a testin, a lelkin és a szellemin is működik. Ez azt jelenti, hogy az alapprincípiumok segítségével érthetjük meg azoknak az ellentétpároknak a működését, amelyek a saját életünkben a problémák forrásai és egyben megoldásai lehetnek. Ilyenek a fizikai jellegű egészség-betegség problémakör, a lelki jellegű, érzelmeken és gondolatokon alapuló kapcsolataink problémaköre, mint a külvilággal (én-külvilág), vagy a másik emberrel való, akár munka-, akár párkapcsolati (én-másik) problémák, valamint a szellemi jellegű, az egység elérésére irányuló törekvéseink a tudat tudatos működése (gondolkodás) és elcsendesítése (meditáció) révén.

A három tisztaság vagy a három tiszta erő – a Hármasság
A kettőből a három tiszta erő úgy jön létre, hogy az égi és a földi, a külső és a belső alapelvek, vagyis az ellentétpárok működése háromféle energia tevékenységén keresztül nyilvánul meg. Ezek a következők:

  1. égi energia vagy egyetemes erő;
  2. az emberi sík energiája vagy a kozmikus részecskeerő;
  3. földerő, a növények, állatok, a víz és a Föld természeti jelenségeinek energiája.

Látható, hogy az emberi sík energiája tartalmazza a mikro- és makrokozmoszként való megjelenés lehetőségét. Az ember önmagában kozmikus, ezen kívül összeköti az egyetemességet a természettel, az égi és a földi erőket. Ennek megértéséhez alapvetően fontos az ember ezoterikus, holisztikus értelmezésének megismerése.

Frank Zsófia

Cikkünk szerzője természetgyógyász, a hagyományos kínai orvoslás és az ájurvéda elvei alapján végzi állapotfelméréseit és kezeléseit. Budapesten a XII. kerületben rendel. Bejelentkezés a rendelésre és a hét végi tanfolyamokra: (30)-397-2787.

1. Lao-ce: Tao Te King, Kínaiból fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ágner Lajos, Budapest, Officina Nyomda és kiadóvállalat Kft. 1943, pp. 33, pp. 55, pp. 57 és pp. 68.
2. Lao-ce: Tao Te King, Kínaiból fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ágner Lajos, Budapest, Officina Nyomda és kiadóvállalat Kft. 1943, pp. 58.

Kapcsolódó cikkek:
A szerző egyéb cikkei:
Hozzászólás a cikkhez

A cikkhez csak regisztrált és bejelentkezett látogatók szólhatnak hozzá!

Regisztrációhoz kattintson ide!


Natúrsziget címkefelhő

Teljes címkefelhő | Mire jó ez?
old.natursziget.com