KeresőKiemelt partnerek

 

Felhívás

Hirdetésszervezőt keresünk, jutalé­kos rendszerben, magas jutalék­kal.
Jelentkezés szakmai önéletrajzzal.
2022. aug. 19. (pé) – Huba
Test-lélek-szellem

Kolontár Elvira:

A színek világa (2.)

A színek gyógyításban való felhasználása szorosan kötődik az emberi energiatesthez, a csakrák kifinomult rendszeréhez, illetve az emberi energiaburok, az aura rétegeihez. Bár a csakrák színe nem állandó, minden egyes csakrához rendelhetünk egy színt a szivárványból.

Ez a szín fejezi ki a legteljesebben az adott csakra lényegét, harmonikusan illeszkedik a csakra sajátos rezgéséhez, így alkalmas a csakrához köthető probléma szelíd, ám hatékony orvoslására.

A csakrák és a finomrendszer

A csakra szó szanszkrit eredetű, jelentése: kerék, energiaörvény, láthatatlan energiaközpont, amelyen keresztül az emberi szervezet energetikailag kapcsolódik környezetéhez, illetve energiát vesz fel és ad le. Az aurát érzékelni képes látók tölcsérhez hasonló forgó energiaáramlásként írják le. Az ezoterikus irányzatok többsége hét fő csakrát különböztet meg a gerinc, illetve az itt húzódó, az embert átható függőleges energiavezeték (nadi) mentén, a legfontosabb szervek, belső elválasztású mirigyek közelében.

A legalsó és a legfelső csakrát lefelé, illetve felfelé táguló, az óramutató járásával megegyező irányban forgó energiatölcsérként képzelhetjük el. A köztük lévő öt másik csakrát a test előtt és mögött elhelyezkedő, a testtől távolodva táguló energiatölcsérekként vizualizálhatjuk, melyek a testünkön keresztül találkoznak egymással, miközben (ha egészségesek vagyunk) az óramutató járásával megegyező irányban forognak – mindegyik csakra más-más sebességgel.

Amikor a tökéletes egészség és teljes egyensúly állapotában vagyunk, energiánk akadálytalanul áramlik az alsó csakrától a felső csakráig és vissza, fenntartva az élet folyamatát. Ám az érzelmi, lelki, mentális vagy akár fizikai sérülések energetikai blokkokat hozhatnak létre ebben a finom hálózatban, lelassítva és megtörve ezáltal az energia szabad áramlását. Amikor egy-egy csakrán nem áramlik keresztül a megfelelő mennyiségű és minőségű finomenergia, a csakra működése megakad, ez pedig a csakra uralma alatt álló szervek alul- vagy túlműködését, megbetegedését idézheti elő. Mivel a csakrák egymással szoros kapcsolatban álló energiaközpontok, az egyik csakra blokkja a többire is negatív hatással van, általános energiahiányt, gyengeséget, az egyensúly megbomlását okozhatja. Ezért nagyon fontos a csakrákat összefüggő rendszerként szemlélni, és a gyógyítás során a szervezet (test-lélek-szellem) egészét szem előtt tartva alkalmazni az egyes színeket, színpárokat.

Az összetett működésű csakráknak azonban nemcsak testi, szervi vetületük létezik, hanem kifejeznek lelki, szellemi tartalmakat, sőt tanulási fázisokat, megoldandó feladatokat az emberi életcikluson és azon túl. Így egy csakra környékén beállt energiablokk bár szervi tünetet is okozhat a fizikai testben, sokszor még alapvetően ki nem élt vagy meg nem valósított lelki tartalmat, megoldandó feladatot is jelez. Ez természetesen azt is jelenti, hogy enyhébb esetekben hallgathatunk saját intuíciónkra a színek használatát illetően, de komoly problémák esetén célszerű komplex terápiát alkalmazni, odafigyelve a test bajaira és a lélek szükségleteire egyaránt.

Gyökércsakra (muladhara)

Gyökércsakra (muladhara)A gyökércsakra vagy alapcsakra a gerincoszlop alján, a farkcsont közelében, a végbélnyílás és a nemi szerv között helyezkedik el. A Földdel való kapcsolatunkat biztosítja. Felelős azért, hogy szilárd gyökerekkel nyúljunk a lét materiális alapjába.

A gyökércsakra összefügg a bizalommal, biztonsággal, a Föld elemmel, az anyaggal, az életerővel, a túlélési és más ösztönökkel, a bőséggel, anyagi javakkal, a pénzzel, az otthonnal, a létbiztonság kérdéseivel.

A vörös szín tartozik hozzá, valamint a végbél, vastagbél, vér, prosztata, lábak, csontok, fogak, gerincoszlop. Túlzott működése esetén agresszió, düh, túlzott materializmus, hatalomvágy, erőszakosság, túlzott ragaszkodás és megtartani vágyás, túlzott aktivitás, túlhajszoltság tapasztalható, alulműködése esetén pedig frusztrációk, kishitűség, passzivitás, fáradtság, lustaság, gyengeség, határozatlanság, szegénységtudat, elemi félelmek, önbizalomhiány.

Ha a gyökércsakránk jól működik, jól érezzük magunkat a bőrünkben, képesek vagyunk magunkról gondoskodni, a szükségleteinket kielégíteni, otthon vagyunk a világban, és rendelkezésünkre állnak a túléléshez szükséges anyagi javak.

Szexcsakra (szvadhiszthana)

Szexcsakra (szvadhiszthana)A szexcsakra (vagy hasi csakra) a nemi szervek tájékán, a köldök alatt helyezkedik el, és azért felelős, hogy harmonikus párkapcsolatot tudjunk kialakítani, képesek legyünk egyensúlyba hozni életünkben a női és férfi energiákat. A Víz elemhez kapcsolódik. A szexcsakra témái: teremtés, kreativitás, alkotás, életöröm, nemiség, érzékiség, vágyak, valakihez tartozás, párkapcsolat. Színe a narancssárga, az uralma alá tartoznak a nemi szervek, vese, hólyag, folyadékháztartás, nyirokkeringés.

Ha szexcsakránk jól működik, kreatívak, nyitottak és szexuálisan fogékonyak, kiegyensúlyozottak vagyunk, örömet lelünk nemcsak a saját, hanem párunk testében is, képesek vagyunk teret biztosítani életünkben az alkotó energiáinknak, és egyensúlyt tudunk teremteni párkapcsolatunkban.

A szexcsakra túlműködése szexuális zavarokban, a szexualitás, párkapcsolat túlhangsúlyozásában, élvhajhászásban nyilvánul meg, alulműködése esetén pedig felléphet félelem a kapcsolatoktól és a szexualitástól, frigiditás, impotencia, az érzelmek elfojtása és depresszió.

Köldökcsakra (manipura)

Köldökcsakra (manipura)A köldökcsakra (amely a solar plexushoz, magyarul a napfonathoz kapcsolódik) a köldök környékén helyezkedik el, az én energiáinak lakhelye, a világban való egyéni érvényesülésért és az akaraterő helyes használatáért felelős energiaközpont. A Tűz elemhez kapcsolódik, a hozzá tartozó szín a sárga.

A köldökcsakra uralma alá tartozó területek, témák a hatalom, érvényesülés, éntudat, siker, tevékenység, munka, intelligencia, karrier, egzisztencia, bőség, akaraterő, küzdés, kezdeményezőkészség, a szervek közül pedig az emésztőszerveket, valamint az anyagcserét uralja.

A túl aktív köldökcsakra problémái lehetnek: túlfejlett ego, önzés, visszaélés a hatalommal, uralomvágy, elégedetlenség, maximalizmus, irigység; az alulműködőé pedig: önbizalomhiány, az érvényesülés és akaraterő hiánya, levertség, szorongás, kudarcorientáltság.

Ha köldökcsakránk megfelelően működik, pozitív az énképünk, egészséges az önértékelésünk, tudatában vagyunk jó és rossz tulajdonságainknak, céljainkért hatékonyan tudunk küzdeni, megfelelően tudjuk kezelni agressziónkat, és kordában tudjuk tartani hatalomvágyunkat, képesek vagyunk az önérvényesítésre.

Szívcsakra (anahata)

Szívcsakra (anahata)A szívcsakra a szív magasságában található, az igazi megismerés és szeretet lakhelye, felelős az emberi kapcsolatok békés és együttérzésre, szolgálatra törekvő kialakításáért, a harmóniáért, a magasabb rendű szeretetért. A szívcsakra a Levegő elemhez kapcsolódik, színe az egyensúlyt, a harmóniát szimbolizáló zöld, valamint az elfogadás, önelfogadás, önzetlenség, illetve önszeretet lágy, feminin rózsaszínje.

A szívcsakra témái: egyensúly a test, lélek és szellem között, szeretet, harmónia, önzetlenség, szolgálat, az érzelmek világa; az általa uralt szervek, illetve testi folyamatok a szív, vérkeringés, mellkas és az immunrendszer.

A szívcsakra túlműködése szívproblémákat, magas vérnyomást, haragot okozhat, alulműködése pedig önzést, bezárkózást, sebezhetőséget, érzelmi függőséget, közönyt.

Ha szívcsakránk harmonikusan látja el feladatát, képesek vagyunk a testi-lelki-szellemi egyensúly megvalósítására, az adás és elfogadás egyensúlyának kialakítására emberi kapcsolatainkban, az együttérzés és a megbocsátás gyakorlására a mindennapokban.

Torokcsakra (visudha)

Torokcsakra (visudha)A torokcsakra a gégefő környékén található, és a megfelelő kommunikációért, az információáramlásért, az önkifejezés szabadságáért felelős. A hozzá tartozó elem az Éter. Színe a kék, égszínkék.

A torokcsakra uralma alá tartozó területek továbbá az inspiráció, megismerés, művészi kifejezés, beszéd, tanítás-tanulás; a hozzá tartozó testi szervek a torok, tüdő, hangképző és légzőszervek, vállak, karok és a száj.

Túlzott működése esetén beszédzavarok léphetnek fel, és jellemző lehet mások manipulálása, az üres fecsegésre, hazugságra való hajlam, alulműködése pedig elfojtásokhoz, az érzések, gondolatok, igények kinyilvánítására való képtelenséghez, önértékelési zavarokhoz és önsajnálathoz vezet.

Ha torokcsakránk jól működik, őszintén és hatékonyan kommunikálunk különféle emberekkel, megfelelően kinyilvánítjuk érzéseinket, gondolatainkat, elvárásainkat, képesek vagyunk felismerni és alkalmazni a beszéd és a hallgatás erejét, valamint szükség szerint önfegyelmet gyakorolni.

Homlok- vagy harmadik szem csakra (adzsna)

Homlok- vagy harmadik szem csakra (adzsna)A homlokcsakra (vagy harmadik szem) a két szemöldök között helyezkedik el, életünkben a spirituális tudás és felsőbbrendű énünk bölcsességének befogadásáért felelős. Konkrét elemhez nem köthető, elemeken túli jellemzői vannak. Színe egyesek szerint az indigókék, más felosztások szerint az ibolya.

A homlokcsakra által uralt területek: intuíció, spirituális tudat, tisztánlátás, megérzések, bölcsesség, isteni szeretet; a hozzá tartozó szervek pedig: az agy, idegrendszer, szem, fül, orr, arc, homlok.

Ha a homlokcsakra túlműködik, előfordulhat a szellem túlhangsúlyozása, fanatizmus, visszaélés a tudással, manipuláció, pszichés zavarok, alulműködése pedig túlzott materializmust, racionalizmust eredményezhet, illetve a természetfelettitől, az ismeretlentől való félelemben nyilvánulhat meg.

Ha homlokcsakránk jól működik, beengedjük életünkbe az intuíció, megérzések, érzékszerveken túli finomabb érzékelés útján érkező sugallatokat, felsőbb útmutatást, melynek segítségével képesek vagyunk felelősségteljesen, magasabb nézőpontból kormányozni földi életünket, eleget tenni életfeladatunknak.

Koronacsakra (szahaszrara)

Koronacsakra (szahaszrara)A koronacsakra a fejtetőn, a kutacs környékén található, az univerzális tudatban, az isteni akaratban feloldódott lélek, az abszolút szabadság állapota kapcsolódik hozzá. Konkrét elemhez nem köthető, elemeken túli jellemzői vannak. Vagy a spirituális lilát társítják hozzá, vagy a bölcsesség arany fényét, vagy a minden színt egyesítő szakrális fehér fényt, de néhány felosztásban egyáltalán nem rendelnek hozzá színt, minthogy a fizikai világon túl létező minőség.

A koronacsakrához társított területek a transzcendencia, megvilágosodás, kapcsolat az univerzummal, öröklét, egyetemes tudat; a kapcsolódó szervek pedig az agy, ezen belül pedig a tobozmirigy.

Alulműködése esetén gyakran tapasztalható céltalanság, az élet értelmetlenségének érzése, halálfélelem.

Ha koronacsakránk jól működik, mentesek vagyunk bárminemű ítélkezéstől, békés, szeretetteli egységben szemléljük a mindenséget, és együtt rezgünk a magasabb világbeli tudással.

Kolontár Elvira

(Folytatjuk)

A cikksorozat egyéb írásai:
Kapcsolódó cikkek:
A szerző egyéb cikkei:
Hozzászólás a cikkhez

A cikkhez csak regisztrált és bejelentkezett látogatók szólhatnak hozzá!

Regisztrációhoz kattintson ide!


Natúrsziget címkefelhő

Teljes címkefelhő | Mire jó ez?
old.natursziget.com